11-12 aug – Vi har vår försäljningsvagnen ”Bettan” under hundutställningen i Brunnsparken.

13 aug – Spelning och försäljning på Brunnskvittret kl. 19.00.

25 aug – Kallingedagen musikmarsch kl. 10.15.  Vi har vår försäljningsvagnen ”Bettan” på plats.

21 okt – Höstkonsert kl. 16.00 på Kulturcentrum.