Ronneby Skolorkester bildades 1996 och är en sammanslagning av två orkestrar, Ronneby Blåsorkester (ledd av Stig Lindberg 1969-1996) och Ronnebydraget (ledd av Bengt Fridfors 1974-1996). Ursprunglig ledare och dirigent för Ronneby Skolorkester var Bengt Fridfors, Han ledde orkestern från 1996 fram till 1998, då nuvarande dirigent och  orkesterledare Anders Martinsson, tog över taktpinnen. Orkestern består av mellan 40 och 50 ungdomar i åldrarna 10-19 år.