Det finns en fAi??rening knuten till skolorkestern…

ai???FAi??reningen Ronneby Skolorkester med Ronneby drillflickor”

Denna fAi??rening har karaktAi??ren av en fAi??rAi??ldrafAi??rening, som har till uppgift att stAi??tta orkesterledaren med praktiska sysslor, t ex fAi??rberedelsearbete infAi??r och vid marscher och andra spelningar samt att arbetar med att skapa intAi??kter till fAi??reningen i syfte att kunna genomfAi??ra musikresor utomlands. SA?dana resor har bl a gA?tt till Italien, Spanien och Tyskland.

En stor Cozaar comp price inkomstkAi??lla Ai??r fAi??reningens fAi??rsAi??ljningsvagn, som gA?r under namnet ai???Bettanai???. Detta Ai??r en husvagn som gjorts om och anvAi??nds fAi??r fAi??rsAi??ljning av glass, kaffe och korv vid olika evenemang, som t ex Tosia Bonnadaai??i??n, hund-utstAi??llningen i Ronneby och vid nationaldagsfirandet i Brunnsparken .

KommittAi??er

FAi??r att bedriva sitt arbete finns i fAi??reningen ett antal kommittAi??er som var och en har sitt ansvarsomrA?de.

Sedan flera A?r har vi fAi??ljande kommittAi??er:

  • AktivitetskommittAi??
  • BettankommittAi??
  • DrillkommittAi??
  • LotterikommittAi??
  • TransportkommittAi??
  • UniformskommittAi??

Av dessa Ai??r aktivitetskommittAi??n den stAi??rsta, och har det Ai??vergripande ansvaret fAi??r organiserandet av kring-arrangemang sA?som fikafAi??rsAi??ljning vid konserter och vid anvAi??ndandet av fAi??rsAi??ljningsvagnen ai???Bettanai???.

FAi??rAi??ldrar

Vi Ai??r mycket angelAi??gna om att ni ska finna er vAi??l tillrAi??tta och att ni snabbt kommer in i gemenskapen.
Vi har dAi??rfAi??r en ambition att gAi??ra alla delaktiga i fAi??reningens arbete, t ex genom att alla hjAi??lps A?t med att baka till den fikafAi??rsAi??ljning som vi har vid konserter pA? KulturCentrum. Att bemanna fAi??rsAi??ljningsvagnen vid olika evenemang Ai??r en annan sak som alla hjAi??lps A?t med. Till vA?r A?rliga julmarknad behAi??vs bA?de bakverk och skAi??nkta lotterivinster.

Vi jobbar utifrA?n principen ai???fler gAi??r merai???, vilket gAi??r att alla bidrar till skapa intAi??kter till fAi??reningen i syfte att kunna gAi??ra de tidigare omnAi??mnda musikresorna.

Till orkestern Ai??r Ai??ven knuten FAi??reningen Ronneby Drillflickor. Drillflickorna deltar tillsammans med Skolorkestern vid marscher och konserter och framfAi??r ibland egenhAi??ndigt sammansatta program.

Ai??

Har du frA?gor eller vill ha mer information,

Ai??r du vAi??lkommen att hAi??ra av dig – Se fliken kontakt