Det finns en förening knuten till skolorkestern…

”Föreningen Ronneby Skolorkester med Ronneby drillflickor”

Denna förening har karaktären av en föräldraförening, som har till uppgift att stötta orkesterledaren med praktiska sysslor, t ex förberedelsearbete inför och vid marscher och andra spelningar samt att arbetar med att skapa intäkter till föreningen i syfte att kunna genomföra musikresor utomlands. Sådana resor har bl a gått till Italien, Spanien och Tyskland.

En stor inkomstkälla är föreningens försäljningsvagn, som går under namnet ”Bettan”. Detta är en husvagn som gjorts om och används för försäljning av glass, kaffe och korv vid olika evenemang, som t ex Tosia Bonnada’n, hund-utställningen i Ronneby och vid nationaldagsfirandet i Brunnsparken .

Kommittéer

För att bedriva sitt arbete finns i föreningen ett antal kommittéer som var och en har sitt ansvarsområde.

Sedan flera år har vi följande kommittéer:

  • Aktivitetskommitté
  • Bettankommitté
  • Drillkommitté
  • Lotterikommitté
  • Transportkommitté
  • Uniformskommitté

Av dessa är aktivitetskommittén den största, och har det övergripande ansvaret för organiserandet av kring-arrangemang såsom fikaförsäljning vid konserter och vid användandet av försäljningsvagnen ”Bettan”.

Föräldrar

Vi är mycket angelägna om att ni ska finna er väl tillrätta och att ni snabbt kommer in i gemenskapen.
Vi har därför en ambition att göra alla delaktiga i föreningens arbete, t ex genom att alla hjälps åt med att baka till den fikaförsäljning som vi har vid konserter på KulturCentrum. Att bemanna försäljningsvagnen vid olika evenemang är en annan sak som alla hjälps åt med. Till vår årliga julmarknad behövs både bakverk och skänkta lotterivinster.

Vi jobbar utifrån principen ”fler gör mer”, vilket gör att alla bidrar till skapa intäkter till föreningen i syfte att kunna göra de tidigare omnämnda musikresorna.

Till orkestern är även knuten Föreningen Ronneby Drillflickor. Drillflickorna deltar tillsammans med Skolorkestern vid marscher och konserter och framför ibland egenhändigt sammansatta program.

 

Har du frågor eller vill ha mer information,

är du välkommen att höra av dig – Se fliken kontakt